Personvernerklæring

Pressworks er en markedsplass for kjøp og salg av innhold. Tjenesten skal gjøre det enklere for kvalitetsbevisste redaktører å kjøpe godt stoff, og enklere for frilansere å selge eget arbeid. Tjenesten eies av Pressworks AS. Vi følger norske og internasjonale regler for personvern og databeskyttelse. Denne personvernerklæringen gir deg informasjon om hvilke opplysninger vi samler inn, hvordan vi behandler informasjonen og dine rettigheter, hvilke opplysninger lagres og hvordan brukes opplysningene.

 1. Formålet med innhenting av informasjonen
  Den ovennevnte informasjonen innhentes for å kunne levere på tjenestens formål, som er kjøp og salg av innhold. Informasjonen brukes for å koble relevante leverandører og oppdragsgivere. Videre bruker vi informasjonen til å gjennomføre transaksjonen mellom partene og for å opprette nødvendig transaksjonsdokumenter som utbetalingsbilag og fakturaer. Kontaktinformasjon benyttes for å varsle om nye oppdrag, status på pågående oppdrag og annen nødvendig kommunikasjon mellom brukere i systemet og mellom Pressworks og brukere. 
  Pressworks bruker også innsamlet data for å forbedre tjenesten og sørge for at tjenesten videreutvikles på en tilfredsstillende måte. Videre vil Pressworks AS benytte informasjonen til statistiske formål.
  Vi kan også benytte oss av informasjonskapsler for å markedsføre selskapet. Mer informasjon om informasjonskapsler og oversikt over hvilke informasjonskapsler vi til enhver tid benytter oss av finner du her. 
 2. Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger
  Ved registrering som frilanser eller oppdragsgiver samtykker du til vår behandling av dine opplysninger. Dette samtykket kan fritt trekkes tilbake ved å ta kontakt med oss, se kontaktinformasjon nedenfor.
 3. Hvem får tilgang til opplysningene
  De som har tilgang til registrerte opplysninger er ansatte i Pressworks AS, selskapets regnskapfirma, Ekstraressurs AS, revisor Berge og Lundal AS, Sparkpost (e-postleverandør), Linode (hostingleverandør) og SDP Labs (utviklingsselskap). Deler av opplysningene, som firmanavn, navn på bruker, informasjon om selskapet/frilanser og rating av brukere vil være tilgjengelig for Pressworks til enhver tid registrerte kunder og frilansere.
  Dialog mellom oppdragstaker og oppdragsgiver gjort i tjenesten er kun tilgjengelig for partene. 
 4. Hvor lenge oppbevares opplysningene
  Opplysningene lagres så lenge det er nødvendig for tjenesten. Dette innebærer at vi sletter din informasjon når ditt kundeforhold opphører, så fremt annet ikke er påkrevd etter regler for regnskap og bokføring. 
 5. Hvordan oppbevares og sikres opplysningene
  Pressworks AS setter sine kunders personvern høyt og vil forsikre om at deres personvern ivaretas i overensstemmelse med de krav som stilles i gjeldende lovgivning. 
  Herunder forsikrer Pressworks AS at opplysningene lagres på en sikker måte i henhold til enhver tids gjeldende personvernlovgivning, samt at opplysningene ikke vil komme uvedkommende til kunnskap. I forlengelsen forsikrer Pressworks AS at opplysningene er lagret i systemer som har den nødvendige informasjonssikkerhet med hensyn til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet. 

  Pressworks AS sine ansatte og tilknyttede avtaleparter er forpliktet til å følge de lover, forskrifter og interne retningslinjer som gjelder for behandling av personopplysninger. 
 6. Dine rettigheter som registrert kunde/klient
  Som registrert bruker har du rett til innsyn, retting, sletting, dataportabilitet, å kreve at behandlingen av personopplysninger begrenses og å motsette deg visse former for behandling. 
  Videre har du rett til å klage til Datatilsynet dersom du mener at dine personopplysninger er behandlet i strid med reglene som følger av norsk lov. 
 7. Kontaktinformasjon 
  Du kan når som helst stille oss spørsmål om hvordan vi behandler dine brukerdata og gjøre dine ovennevnte rettigheter gjeldende ved å kontakte oss på: Telefon: 22 53 51 61 eller epost: team@pressworks.no.