Vår spesialitet er å gi arbeidsgivere større tiltrekningskraft på de beste hodene.

Employer Branding

Tower block, Building, Sky, Skyscraper, Dusk, Cityscape

Vår spesialitet er å gi arbeidsgivere større tiltrekningskraft på de beste hodene.

Employer Branding

Bærekraftstiltak kan øke kundetilfredshet og -loyalitet, styrke merkevareverdien, forbedre omdømme, øke salget og gjøre en arbeidsplass mer attraktiv for nye medarbeidere.

Bærekraftskommunikasjon

Bærekraftstiltak kan øke kundetilfredshet og -loyalitet, styrke merkevareverdien, forbedre omdømme, øke salget og gjøre en arbeidsplass mer attraktiv for nye medarbeidere.

Bærekraftskommunikasjon

Men dette fordrer at tiltakene kommuniseres på en effektiv måte.

Det er her Pressworks kommer inn.

Bærekraftstiltak kan øke kundetilfredshet og lojalitet, styrke merkevareverdien, forbedre omdømme, øke salget og gjøre en arbeidsplass mer attraktiv.

Bærekraftskommunikasjon

Men dette fordrer at tiltakene kommuniseres på en effektiv måte.

Det er her Pressworks kommer inn.

Vertebrate, Font, Line

Alle typer virksomheter kan oppnå klare konkurransefordeler med sine bærekraftstiltak.

I dag er nesten alle interessenter rundt et selskap opptatt av bærekraft, ikke bare kunder, men også leverandører, investorer, det offentlige og ikke minst selskapets egne ansatte.

Pressworks jobber strategisk med kommunikasjon for selskaper som tar del i det grønne skiftet.

Alle typer virksomheter kan oppnå klare konkurransefordeler med sine bærekraftstiltak.

I dag er nesten alle interessenter rundt et selskap opptatt av bærekraft, ikke bare kunder, men også leverandører, investorer, det offentlige og ikke minst selskapets egne ansatte.

Pressworks jobber strategisk med kommunikasjon for selskaper som tar del i det grønne skiftet.

Vertebrate, Font, Line

Bærekraftig historiefortelling

Bærekraft er nøkkelen til et sterkt varemerke

Fremtidens kunder, samarbeidspartnere og arbeidstagere vil tiltrekkes av merkevarer som driver ansvarlig, miljøvennlig og bærekraftig.

Dermed stilles det også nye krav til måten selskaper kommuniserer verdier. Det grønne skiftet åpner samtidig for nye, spennende muligheter innen forretningsutvikling markedsføring og digital historiefortelling.

Ingen forventer at virksomheten har nådd alle sine bærekraftsmål. Men det er helt sentralt at selskaper viser til sine målsettinger og hvordan man jobber for å nå dem. Og i dette bor det mange fine historier.

Ved å benytte den dokumentariske verktøykassen med tekst, foto og video forteller vi ekte, ærlige og troverdige historier.

Pressworks har formidlet bærekraft for selskaper som KLP Eiendom, Kristiania, Miljøfyrtårn, Resirqel og Statkraft.

Vi mener grønne tiltak er verdt å skrive hjem om.

Bærekraftskommunikasjon krever større grad av troverdighet og ærlighet enn tradisjonell kommunikasjon. Det handler om å være autentisk, ærlig og pålitelig som virksomhet, og å klart kommunisere hvordan man bidrar til bærekraft.

Samtidig er det strengere krav til sannhet bak påstander i markedsføring. Derfor jobber vi i Pressworks med samme krav til dokumentasjon som journalistikken. Og derfor har vi også signert Grønnvaskingsplakaten.

Natural landscape, Sky, Cloud, Atmosphere, Daytime, Snow, Nature, Branch, Twig, Sunlight

Caser

Building, Art

Bærekraft er et spørsmål om troværdighet

Pakke 1

1 Artikkel

99 000,-

Oppstart / Research

Prosjektledelse

Tekst

Foto

Vev

Call to action

URL

Tracking

Employer Branding

Pakke 2

3 Artikler

249 000,-

Oppstart / Research

Prosjektledelse

Tekst

Foto

Vev

Call to action

URL

Tracking

Pakke 3

5 Artikler

399 000,-

Oppstart / Research

Prosjektledelse

Tekst

Foto

Vev

Call to action

URL

Tracking

Vi har utviklet en digital tjeneste som gjør det enklere for kreative team å skape godt innhold.

HK stories 2022

/ Høyskolen Kristiania

Font

Kanskje dette er en artikkel?

Se våre tips

/ Dette Er Kunden

Eksempel på EN VELDIG kul case

Alle caser

/ Dette Er Kunden

Eksempel på EN VELDIG kul case