Drømmejobben de ikke visste de ville ha

Foto

Tekst

Design

For Norges Blindeforbund

Norges Blindeforbund har veldig mange flinke ververe rundt om i landet.

Deres innsats hjelper til med å skaffe både faste givere og nye medlemmer. 

Flat panel display, Computer monitor accessory, Output device, Sleeve, Gesture, Smile

Briefen

Briefen handlet om å øke kjennskap og kunnskap om blindeforbundets behov for rekruttering gjennom å fortelle historien til to av blindeforbundets egne folk. 

Svaret på briefen ble kort og konkret: Kampen om de beste, mest kompetente og hyggeligste kollegene starter ofte med virksomhetens digitale fotavtrykk. Det handler om å være synlig med det mest relevante verdiforslaget. Derfor må kulturen i en virksomhet kommuniseres presist og med variasjoner som hensyntar de rekrutteringsbehov man til enhver tid måtte ha. Dette dannet basisen for innholdsstrategien.


Se rekrutteringssidene her

Løsningen

Pressworks leverte et forslag på operasjonalisering av innholdsstrategien for fagområdet Employer Branding. Vi mente vi ville lykkes best dersom vi samarbeidet tett med de som hver dag skapte den fantastiske kulturen som fantes i organisasjonen, nemlig de ansatte. Videre mente vi at måten vi løste oppdraget på ville sette oss i stand til å identifisere forventingene dagens - og morgendagens medarbeidere i Norges Blindeforbund måtte ha.

Vi utviklet kampanjesider i VEV. Dette gav oss fleksibilitet og mulighet til å gjøre raske endringer. Vi måtte følge de gjeldende krav til universell utforming 


Effekten

Distribusjonen ble primært kjørt i egne kanaler og en betalt kampanje i to pulser på Facebook. Kampanjen var i stor grad målgruppestyrt og tilpasset geografisk etter områdene man skulle dekke. Kampanjeresultatene var meget gode gjennom hele perioden. Viktige måltall og data viste at kampanjen nådde sine mål på en svært tilfredsstillende måte. 

Portable communications device, Mobile phone, Telephony, Sleeve, Gesture, Iphone, Smile, Gadget

Se rekrutteringssidene her